Wspólnota Mieszkaniowa Kamienicy przy ul. Mokotowskiej 65 w Warszawie

Projekt Rewitalizacji Kamienicy Warszawa Mokotowska 65

Rewitalizacje

Adres:
Mokotowska 65, Warszawa
Powierzchnia użytkowa:
Ipsum
Lata Realizacji/ Data Projektu:
2015
Status:
Zrealizowane

Projekt obejmuje nadbudowę zabytkowej kamienicy w celu adaptacji na przestrzenie mieszkalne oraz rewitalizację wystroju elewacji. Fasady zrekonstruowane zostały na podstawie niewielu zachowanych źródeł dotyczących pierwotnego wyglądu budynku.

Opis projektu

U wlotu w ulicę Mokotowską od strony Placu Trzech Krzyży znajduje się przedwojenna kamienica czynszowa, na której plan składa się część frontowa, dwie oficyny boczne i oficyna poprzeczna. Zadanie projektowe z jakim się zmierzyliśmy w tym wypadku było dwuetapowe:

Etap 1: Projekt nadbudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele mieszkalne. W uzgodnieniu z Urzędem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dokonaliśmy korekty geometrii dachu, co pozwoliło na dotychczas nieużytkowym strychu zaaranżować lokal mieszkalny o pow. 350m2.

Etap 2: W uzgodnieniu z Urzędem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dokonaliśmy restauracji całości wystroju wszystkich elewacji oraz przejazdu bramnego budynku. Praca ta była poprzedzona żmudną kwerendą materiałów źródłowych i badań stratygraficznych, które dały odpowiedź i wskazówki co do stanu pierwotnego kamienicy.

Stan pierwotny jaki zastaliśmy wynikał z ogołocenia i zniszczeń których co ciekawe nie dokonała pożoga wojenna, a zamieszanie wywołane z ruchami antysemickimi rządu PRL w latach 60-tych XX w. Na zlecenie samego I sekretarza Gomułki, bogata w motywy dekoracyjne elewacja budynku, zarówno od ulicy jak i wewnętrznego dziedzińca została skuta do żywej cegły. Poza niektórymi balustradami balkonów, fragmentami gzymsów od strony podwórza i zarysem łukowatych tympanonów wieńczących fasadę frontową z jej obu stron nie było żadnych wskazówek odnośnie pierwotnego wyglądu budynku. Jedynym dobrze zachowanym fragmentem był przejazd bramny z oryginalną bramą kutą, a także jednym z niewielu autentycznych ołowianych odbojników w postaci siedzącego krasnala.

Prace projektowe trwały rok, nie mniej ile trwało wykonanie elementów dekoracyjnych i faktyczne odtworzenie fasad budynku, który ponownie cieszy oczy spacerujących ul. Mokotowską od połowy 2015 roku.