Park Tematyczny o Funkcji Turystyczno – Poznawczej

Wybrane / Budynki Użyteczności Publicznej / Kubaturowe

Adres:
ul. Arcybiskupa Jakuba Świnki, Uniejów, Polska
Powierzchnia użytkowa:
1501,40 m2
Lata Realizacji/ Data Projektu:
10.2018, pozwolenie na budowę 01.2019
Status:
Do realizacji

Park Tematyczny w Uniejowie stanowi uzupełnienie istniejącego kompleksu Farmy Młynarskiej zlokalizowanej przy ul. Arcybiskupa Jakuba Świnki 1, wzdłuż wału rzeki Warty, na terenach inwestycyjnych Gminy, zadaniem jest obiektu będzie pokazanie procesów powstawania jedzenia od przysłowiowego ziarenka do bochenka.

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest budowa parku tematycznego o funkcji turystyczno – poznawczej jako uzupełnienie kompleksu Termy Uniejów, którego zadaniem jest pokazanie procesów powstawania jedzenia od przysłowiowego ziarenka do bochenka.

Mieścić go będzie zespół dwóch budynków w formie nowoczesnych stodół zorientowanych względem siebie na planie litery V. Połączy je pawilonowy łącznik.

W każdym z budynków: A,B będą zlokalizowane pomieszczenia o funkcji dydaktyczno – poznawczej, w dedykowanych zamkniętych grupach tematycznych (po dwie grupy na budynek) oraz niezbędne zaplecze techniczno – administracyjne.

Pawilon – łącznik przewidziano jako zaplecze recepcyjne oraz szatniowo sanitarne.

Obiekt funkcjonować może przez cały rok ale otwarty dla zwiedzających od pierwszego dnia wiosny do ostatniego dnia jesieni. Park można odwiedzać przez 7 dni w tygodniu i zwiedzać według narzuconego schematu czyli w każdej strefie można przebywać 30 minut w obecności przewodnika. Jest to podyktowane programem i scenariuszem, w którym będą uczestniczyć odwiedzający (chodzi o sprawne i dobrze jakościowo przedstawienie wszystkich stref).