Gmina Uniejów

Rozbudowa Farmy Młynarskiej- Budynek o funkcji ekspozycyjno-usługowej

Wybrane / Budynki Użyteczności Publicznej / Kubaturowe

Adres:
ul. Arcybiskupa Jakuba Świnki, Uniejów, Polska
Powierzchnia użytkowa:
308 m2
Lata Realizacji/ Data Projektu:
Pozwolenie na budowę 07.2017
Status:
Do realizacji

Projekt rozbudowy zespołu muzealno – noclegowego o nazwie „Zagroda Młynarska”, stanowiącego II etap kompleksu edukacyjno – turystycznego o  nazwie „Wrota Czasu”,  o  budynek o funkcji ekspozycyjno – usługowej, wraz zapleczem gastronomicznym na potrzeby istniejącej infrastruktury turystycznej,  położonego w Uniejowie przy ul. Arcybiskupa Jakuba Świnki

Opis projektu

Projektowany budynek usługowy zlokalizowany w południowo – wschodniej części istniejącego zespołu zabudowy o nazwie  „Farma Młynarska” został zaprojektowany jako dwukondygnacyjny obiekt bez podpiwniczenia, kondygnacja poddasza jest pomyślana jako antresola. Bryła budynku jest zwarta, oparta na rzucie prostokąta z osią poprzeczną północ południe, krycie dachem dwuspadowym o spadku 78 %.

Od stron ścian szczytowych przewidziano zadaszone loggie. W obiekcie zastosowano niewentylowaną elewację z paneli systemowych w dwóch typach wykończenia.

W rzut parteru zostały wpisane pomieszczenia o funkcji podstawowej tj. sala ekspozycyjno – dydaktyczna, a także powierzchnie towarzyszące dostępne dla gości tj. komunikacja, szatnia oraz sanitariaty. Przedłużenie korytarza dostępnego dla gości stanowi zadaszone przejście/ wiata prowadząca do istniejącego budynku stodoły, ta część budynku oparta jest o konstrukcje stalową ramy  z kwadratowych profili ze stali zimno ciągnionej  z wypełnieniem szklanym.

Osobny moduł niedostępny dla odwiedzających stanowią pomieszczenia kuchni cateringowej działającej na potrzeby sal jadalnych w obrębie zespołu Farmy Młynarskiej.
Na moduł gastronomiczny składają się pomieszczenia: kuchnią, zmywalnia, chłodnia, magazyn produktów suchych, przygotowalnia oraz pomieszczenia sanitarno – szatniowe i zaplecza socjalno – administracyjne.