Inwestor Grupa Energia GE Sp. Z o.o. Sp. Komandytowa

Projekt Biurowca Warszawa Śródmieście

Wybrane / Publiczne / Budynki

Adres:
Armii Ludowej 28, Śródmieście Warszawa
Powierzchnia użytkowa:
1826,67 m2
Lata Realizacji/ Data Projektu:
II kwartał 2018 - I kwartał 2019
Status:
Zrealizowane

Zadanie projektowe przed jakim stanął nasz zespół polegało na adaptacji budynku biurowego z częścią mieszkalną  z lat 60tych XX wieku, na nowoczesny obiekt biurowy który zostanie podzielony pod dwóch głównych najemców. Zadanie podzielono na dwa etapy.

Opis projektu

Na działce przy ul Armii Ludowej 28 położony jest budynek biurowy stanowiący przedmiot naszych działań projektowych. Budynek stoi swoją częścią frontową w ostrej granicy działki, wraz z sąsiednim budynkiem mieszkalnym tworząc fragment zwartej zabudowy pierzejowej.

Zadanie projektowe przed jakim stanął nasz zespół polegało na adaptacji budynku biurowego z częścią mieszkalną  z lat 60tych XX wieku, na nowoczesny obiekt biurowy który zostanie podzielony pod dwóch głównych najemców. Zadanie podzielono na dwa etapy:

Etap 1 – Gruntowna przebudowa wnętrz, celem optymalizacji powierzchni, dostosowania do przepisów bhp oraz zapewnienia odpowiedniej wentylacji i klimatyzacji do wszystkich pomieszczeń na stały pobyt ludzi. Istotą projektu było dostosowanie istniejącej, zastanej substancji budowlanej na potrzeby współczesnego użytkownika, uzyskanie jak najwyższego komfortu pracowników powierzchni biurowej, zaplanowanie optymalnego rozkładu pomieszczeń ze szczególnym uwzględnieniem kwestii doświetlenia oraz ergonomii.

Etap 2 – Rearanżacja  Wystroju Elewacji z wykorzystaniem paneli Alucobond. Remont elewacji południowej, północnej i wschodniej zakładał polepszenie izolacyjności termicznej przegrody poprzez dodatkową warstwę ocieplenia oraz estetyzację obiektu poprzez zastosowanie nowych okładzin elewacyjnych, charakteryzujących się wysoką jakością i trwałością. Zastosowane materiały wykończeniowe zostały skomponowane w sposób odzwierciedlający podwójną funkcję budynku – biurową i mieszkalną.

TAK-BUD Tadeusz Kobojek

Projekt Biurowca Warszawa Wawer

Wybrane / Budynki / Publiczne

Adres:
ul. Bronowska 42A, Wawer, Warszawa
Powierzchnia użytkowa:
182 m2
Lata Realizacji/ Data Projektu:
2015-2016
Status:
Zrealizowane

Biurowiec zlokalizowany jest na przedmieściach Warszawy, w okolicy trasy wylotowej w kierunku Lublina. W swoim pierwotnym zamyśle Inwestor planował zlokalizować w obiekcie funkcję zbliżoną do salonu samochodowego, zadaniem naszego zespołu było przystosowanie pierwotnej bryły budynku na potrzeby funkcji biurowej.

Opis projektu

Budynek biurowy- siedziba firmy TAK-BUD zlokalizowany jest na przedmieściach Warszawy, w okolicy trasy wylotowej w kierunku Lublina. Wysokość zaledwie dwóch kondygnacji i gabaryt bryły wynika z kontekstu okolicznej zabudowy którą zdominowały domy jednorodzinne z usługami w parterach.

Biurowiec wyróżnia się z sąsiedztwa nie tylko ażurową fasadą, ale i bryłą zamkniętą w prostopadłościan, krytą dachem płaskim.

W swoim pierwotnym zamyśle Inwestor planował zlokalizować w obiekcie funkcję zbliżoną do salonu samochodowego, zadaniem naszego zespołu było przystosowanie pierwotnej bryły budynku na potrzeby funkcji biurowej. Największym wyzwaniem okazało się zachowanie pierwotnie planowanych połaci przeszkleń, które okalają wnętrze od 3 stron poza elewacją północną. Zacienieni osiągnięto przez zastosowanie podwójnej fasady. Wykorzystano systemowe żaluzje ceramiczne, które przewrotnie ustawiono w układzie wertykalnym. Konstrukcja drugiej fasady w odróżnieniu od żelbetowego trzonu została wykonana z zastosowanie profili i płaskowników stalowych.

Gmina Uniejów

Projekt Rozbudowy Skansenu Uniejów

Budynki / Publiczne

Adres:
ul. Arcybiskupa Jakuba Świnki, Uniejów, Polska
Powierzchnia użytkowa:
308 m2
Lata Realizacji/ Data Projektu:
Pozwolenie na budowę 07.2017
Status:
Do realizacji

Projekt rozbudowy zespołu muzealno – noclegowego o nazwie „Zagroda Młynarska”, stanowiącego II etap kompleksu edukacyjno – turystycznego o  nazwie „Wrota Czasu”,  o  budynek o funkcji ekspozycyjno – usługowej, wraz zapleczem gastronomicznym na potrzeby istniejącej infrastruktury turystycznej,  położonego w Uniejowie przy ul. Arcybiskupa Jakuba Świnki

Opis projektu

Projektowany budynek usługowy zlokalizowany w południowo – wschodniej części istniejącego zespołu zabudowy o nazwie  „Farma Młynarska” został zaprojektowany jako dwukondygnacyjny obiekt bez podpiwniczenia, kondygnacja poddasza jest pomyślana jako antresola. Bryła budynku jest zwarta, oparta na rzucie prostokąta z osią poprzeczną północ południe, krycie dachem dwuspadowym o spadku 78 %.

Od stron ścian szczytowych przewidziano zadaszone loggie. W obiekcie zastosowano niewentylowaną elewację z paneli systemowych w dwóch typach wykończenia.

W rzut parteru zostały wpisane pomieszczenia o funkcji podstawowej tj. sala ekspozycyjno – dydaktyczna, a także powierzchnie towarzyszące dostępne dla gości tj. komunikacja, szatnia oraz sanitariaty. Przedłużenie korytarza dostępnego dla gości stanowi zadaszone przejście/ wiata prowadząca do istniejącego budynku stodoły, ta część budynku oparta jest o konstrukcje stalową ramy  z kwadratowych profili ze stali zimno ciągnionej  z wypełnieniem szklanym.

Osobny moduł niedostępny dla odwiedzających stanowią pomieszczenia kuchni cateringowej działającej na potrzeby sal jadalnych w obrębie zespołu Farmy Młynarskiej.
Na moduł gastronomiczny składają się pomieszczenia: kuchnią, zmywalnia, chłodnia, magazyn produktów suchych, przygotowalnia oraz pomieszczenia sanitarno – szatniowe i zaplecza socjalno – administracyjne.

Gmina Uniejów

Projekt Farmy Edukacyjnej Uniejów

Wybrane / Budynki / Publiczne

Adres:
ul. Arcybiskupa Jakuba Świnki, Uniejów, Polska
Powierzchnia użytkowa:
1501,40 m2
Lata Realizacji/ Data Projektu:
10.2018, pozwolenie na budowę 01.2019
Status:
Do realizacji

Park Tematyczny w Uniejowie stanowi uzupełnienie istniejącego kompleksu Farmy Młynarskiej zlokalizowanej przy ul. Arcybiskupa Jakuba Świnki 1, wzdłuż wału rzeki Warty, na terenach inwestycyjnych Gminy, zadaniem jest obiektu będzie pokazanie procesów powstawania jedzenia od przysłowiowego ziarenka do bochenka.

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest budowa parku tematycznego o funkcji turystyczno – poznawczej jako uzupełnienie kompleksu Termy Uniejów, którego zadaniem jest pokazanie procesów powstawania jedzenia od przysłowiowego ziarenka do bochenka.

Mieścić go będzie zespół dwóch budynków w formie nowoczesnych stodół zorientowanych względem siebie na planie litery V. Połączy je pawilonowy łącznik.

W każdym z budynków: A,B będą zlokalizowane pomieszczenia o funkcji dydaktyczno – poznawczej, w dedykowanych zamkniętych grupach tematycznych (po dwie grupy na budynek) oraz niezbędne zaplecze techniczno – administracyjne.

Pawilon – łącznik przewidziano jako zaplecze recepcyjne oraz szatniowo sanitarne.

Obiekt funkcjonować może przez cały rok ale otwarty dla zwiedzających od pierwszego dnia wiosny do ostatniego dnia jesieni. Park można odwiedzać przez 7 dni w tygodniu i zwiedzać według narzuconego schematu czyli w każdej strefie można przebywać 30 minut w obecności przewodnika. Jest to podyktowane programem i scenariuszem, w którym będą uczestniczyć odwiedzający (chodzi o sprawne i dobrze jakościowo przedstawienie wszystkich stref).

Prywatny

Projekt Obiektu Handlowego na Mazowszu

Budynki / Publiczne

Adres:
Dęby Wielkie
Powierzchnia użytkowa:
294 m2
Lata Realizacji/ Data Projektu:
2022 - 2023
Status:
Zrealizowane

Projekt budynku usługowego w zakresie handlu wraz parkingiem naziemnym zlokalizowany jest w Dębach Wielkich. Cała powierzchnia stanowi jeden lokal handlowy o funkcji samoobsługowej, z podziałem na salę sprzedaży oraz zaplecze techniczno – sanitarne.